Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6624/2019
22-02-2019
12-03-2019
John M. Halley
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΦΕΛΛΟ,ΡΗΤΙΝΕΣ,ΚΑΙ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
82250
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας ή αντίστοιχο ON/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα σε τομέα σχετικό με την Βιολογία Φυτών ON/OFF
Τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ON/OFF
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας ON/OFF
Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσιεύσεις σχετικές με τον τομέα των φυτών (5 βαθμοί ανά δημοσίευση με μέγιστο τις 5 δημοσιεύσεις) 0-25
Σχετική επαγγελματική-ερευνητική εμπειρία (1 βαθμός ανά μήνα με μέγιστο τους 50 μήνες) 1-50

ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών εταίρων (επιστημόνων, επαγγελματιών καλλιεργητών, μεταπρατών κ.α.) σχετικών με Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα και συγκεκριμένα με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά εμπορικής αξίας. Πιο συγκεκριμένα τα επιμέρους πακέτα εργασίας όπως περιγράφονται στη σύμβαση αναφέρονται παρακάτω:

  • WP1 Engaging the actors in interregional innovation networks
  • WP2 Sharing Knowledge spreading Innovation
  • WP3 Opening innovation, solving problems and scaling up through cross sector fertilization
  • WP4 Communication Awareness and Impact
  • WP5 Project Management
e-max.it: your social media marketing partner