Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5609/2019
15-02-2019
04-03-2019
Λάμπρος Κ. Μιχάλη
InSilc: In-silico trials for drug-eluting BVS design, development and evaluation
82274
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακός τίτλος στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή συναφής τίτλος ON/OFF
Γνώση Αγγλικής γλώσσας 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ON/OFF

Exploitation plan/ IPR report, Dissemination plan and activities, Cost effectiveness analysis and impact assessment, Proof of concept clinical study report

e-max.it: your social media marketing partner