Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5608/2019
15-02-2019
04-03-2019
Λάμπρος Κ. Μιχάλης
InSilc: In-silico trials for drug-eluting BVS design, development and evaluation
82274
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Ιατρικής Βαθμός πτυχίου x 10
Ειδικότητα Καρδιολογίας ON/OFF
Γνώση Αγγλικής γλώσσας 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ON/OFF         
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δεύτερη ξένη γλώσσα 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Δημοσίευση x 10 με max 100
Ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ Ανακοινώσεις x 10 με max 100

3D reconstruction tool of coronary arteries and plaque morphology, Library of virtual population for in-silico drug eluting BVS implantation, Proof of concept clinical study report, Cloud platform evaluation and usability, Report of framework for the platform adoption and regulatory issues, ‘Virtual’ scenarios

e-max.it: your social media marketing partner