Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5315/2019
13-02-2019
28-02-2019
Μηνά Πασχόπουλο
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82349
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης ON/OFF
Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πληροφόρησης ON/OFF
Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου C2 ON/OFF
Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένου, β) Υπολογιστικά φύλλα, γ) Υπηρεσίες Διαδικτύου ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώσεις στην ανάπτυξη εφαρμογών και τη δημιουργία υποδομών για την υποστήριξη ατόμων ΑμεΑ σε Βιβλιοθήκη. 50
Εμπειρία καταλογογράφησης υλικού στην Βάση AmeLib του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) (Μήνες Εμπειρίας) χ 3 (Μέγιστη βαθμολογία 30)

Ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών υποστήριξης φοιτητών ΑμεΑ στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δημιουργία προσβάσιμων τεκμηρίων και ένταξη τους στην υπηρεσία AmeLib του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, καταλογογράφηση υλικού στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, ενεργοποίηση των υποδομών και των συλλογών Braille της Βιβλιοθήκης για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης, προώθηση της υπηρεσίας και υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ στη χρήση των πηγών της Βιβλιοθήκης, παροχή τεχνογνωσίας για τον εξοπλισμό και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο κτίριο και τους χώρους της Βιβλιοθήκης για την αποτελεσματική υλοποίηση του όλου Έργου.

e-max.it: your social media marketing partner