Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5314/2019
13-02-2019
28-02-2019
Μηνά Πασχόπουλο
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82349
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ ON/OFF
Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου C2 ON/OFF
Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένου, β) Υπολογιστικά φύλλα, γ) Υπηρεσίες Διαδικτύου ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με το αντικείμενο του Έργου 50
Εμπειρία σε διαχείριση έργων (Μήνες Εμπειρίας) χ 3 (Μέγιστη βαθμολογία 36)
Εμπειρία σε υλοποίηση δράσεων για μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες και ΑμεΑ. (Μήνες Εμπειρίας) χ 5 (Μέγιστη βαθμολογία 60)
  1. Λειτουργική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΤΔ του Έργου.
  2. Προετοιμασία και παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης και των στατιστικών στοιχείων υλοποίησης του έργου.
  3. Στήριξη του Υπεύθυνο του έργου και της Επιστημονικής Επιτροπής στη διοικητική και οργανωτική διαχείριση του έργου.
  4. Λειτουργία της Μονάδας Στήριξης για ΦμεΑ και ΕΚΟ στην αποστολή της, και του ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών υποστήριξης για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς ΦμεΑ και ΕΚΟ του Ιδρύματος.
  5. Επιμέλεια της παραγωγής Συγγραμμάτων για ΦμεΑ με προβλήματα Όρασης και υποστηρικτικού υλικού.
e-max.it: your social media marketing partner