Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5312/2019
13-02-2019
28-02-2019
Μηνά Πασχόπουλο
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82349
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ON/OFF
Αποδεδειγμένη Γνώση Γραφής Braille ON/OFF
Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου C2 ON/OFF
Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένου, β) Υπολογιστικά φύλλα, γ) Υπηρεσίες Διαδικτύου ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με το αντικείμενο του Έργου 40
  1. Δημιουργία Κειμένων σε γραφή Βraille
  2. Λειτουργία εξοπλισμού και εκπαίδευση στην χρήση του από άτομα με προβλήματα Όρασης
  3. Παροχή Υπηρεσίας Τηλεδιερμηνείας στην Νοηματική Γλώσσα,
e-max.it: your social media marketing partner