Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4813/2019
07-02-2019
22-02-2019
Πατακιούτα Γεώργιο
Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων (EcoVariety)
61380
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Φυτικής Παραγωγής 20
Μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με φυτική παραγωγή 20

Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Πακέτα Γραφείου και Διαδίκτυο)

 

10
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου (Β2) 10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συμμετοχή τουλάχιστον 12μηνης διάρκειας, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα (με τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες). 15

Συμμετοχή σε σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα

 

15

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη

 

10

Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1και 3 στο/α πακέτο/α εργασίας 1.2: Έκθεση αποτελεσμάτων συλλογής ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων (για την περιοχή της Ηπείρου), 1.6: Δημοσίευση για τα αποτελέσματα της καταγραφής ποικιλιών οπωροφόρων 3.1: Οδηγός καλλιέργειας επιλεγμένων οπωροφόρων δένδρων.

e-max.it: your social media marketing partner