Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4772/2019
07-02-2019
22-02-2019
Πατακιούτα Γεώργιο
Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων (EcoVariety)
61380
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Φυτικής Παραγωγής

 

20
Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα βιοτεχνολογίας – μοριακής γενετικής 20

Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Πακέτα Γραφείου και Διαδίκτυο)

 

10
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου (Β2) 10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σημαντικό διδακτικό και ερευνητικό έργο (ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, διδασκαλία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ) σε θέματα βιοτεχνολογίας, μοριακής γενετικής και καλλιεργητικών τεχνικών. 15

Συμμετοχή σε σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα

 

15

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη

 

10

Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1,3 και 4 στο/α πακέτο/α εργασίας: 1.2: Έκθεση αποτελεσμάτων συλλογής ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων (για την περιοχή της Ηπείρου), 3.3 Έκθεση εργασιών από τη γενετική ταυτοποίηση ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων) και 4.7: Δημοσίευση για τα αποτελέσματα του έργου σε σχέση με τις ποικιλίες οπωροφόρων δένδρων.

e-max.it: your social media marketing partner