Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3418/2019
07-02-2019
22-02-2019
Στέργιο Αναστασιάδη
Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
82319
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Φυσικής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής βαθμός πτυχίου Χ 3 (max 30)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες βαθμός ΜΔΕ Χ 4 (max 40)
Πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας C2 ΝΑΙ/ΟΧΙ
Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και πρακτικά συνεδρίων πλήθος δημοσιεύσεων Χ 10 (max 30)

«Ενσωμάτωση μετρήσεων στη διαδικασία πρόγνωσης καιρού.» και ειδικότερα «Τροποποίηση των αρχικών συνθηκών του μοντέλου πρόγνωσης καιρού WRF από μετρήσεις αισθητήρων. Πρόγνωση και επικύρωση δεικτών κινδύνου πυρκαγιών.»

e-max.it: your social media marketing partner