Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4696/2019
07-02-2019
22-02-2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑ
82218
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Α) ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ MIN (ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ή ΑΡΙΣΤΑ) Βαθμός Πτυχίου x 10
Β) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Γ) ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Δ) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ LATEX, ΚΥΚΛΟΤΕΡΟΥΣ ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗΣ, ELISA, ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Μήνες x 1 μονάδα

Ε) Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
ΣΤ) Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές Γνώσεις-10

Ενδιάμεσο Επίπεδο-20

Ικανός-30

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές Γνώσεις-10

Ενδιάμεσο Επίπεδο-20

Ικανός-30

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

e-max.it: your social media marketing partner