Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2418/2019
24-01-2019
11-02-2019
κ. Ασλάνογλου Ξενοφώντα
Earthquake disasters management integrated system – ERMIS
82338
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πτυχίο ΑΕΙ Γεωλογίας

20

 

Διδακτορικός τίτλος 20
Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες) 20
Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το θέμα 20
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ΓΣΠ/GIS 10
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 10

Τεκτονική ανάλυση ρηγμάτων, έρευνα πεδίου, συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

e-max.it: your social media marketing partner