Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4768/2018
06-12-2018
21-12-2018
Πατακιούτα Γεώργιο
Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων (EcoVariety)
AP81380
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Φυτικής Παραγωγής

 

30
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης 20

Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Πακέτα Γραφείου και Διαδίκτυο)

 

15
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου (C2) 15

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.

 

20

Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1 και 4 στο/α πακέτο/α εργασίας: 1.1: Έκθεση αποτελεσμάτων καταγεγραμμένων ποικιλιών, 1.2: Έκθεση αποτελεσμάτων και 4.5: Καλλιεργητικός Οδηγός για τις προτεινόμενες ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων.

e-max.it: your social media marketing partner