Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4766/2018
06-12-2018
21-12-2018
Πατακιούτα Γεώργιο
Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων (EcoVariety)
AP81380
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Φυτικής Παραγωγής

 

25
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης 20

Γνώσεις πληροφορικής: Microsoft Office

 

10

Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλή (Β2).

 

10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Προϋπηρεσία σχετικά με την αναγνώριση και καταγραφή της τοπικής αυτοφυούς χλωρίδας της Ηπείρου και την αξιολόγησης της για καλλιεργητική χρήση. 15
Συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 10
Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση) 10

Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1 στο/α πακέτο/α εργασίας: 1.2: Έκθεση αποτελεσμάτων συλλογής ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων (για την περιοχή της Ηπείρου) και 1.3: Έκθεση αποτελεσμάτων συλλογής αυτοφυών καρποφόρων φυτών (για την περιοχή της Ηπείρου)

e-max.it: your social media marketing partner