Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25385/2018
05-12-2018
20-12-2018
Χαράλαμπο Σταμάτη
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
82432
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο/Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Βαθμός Χ 2 μόρια (μέγιστο: 20)
Διδακτορικός τίτλος συναφούς αντικειμένου ΟΝ/OFF
Εργαστηριακή εμπειρία στη βελτιστοποίηση των διεργασιών εκχύλισης και εγκλεισμού βιοδραστικών ενώσεων (πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικά, λιπαρά οξέα και χρωστικές ουσίες) ΟΝ/OFF
Εξειδικευμένη εμπειρία στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ανάλυση κύκλου ζωής) και στη χρήση λογισμικών εργαλείων SimaPro και GaBi ΟΝ/OFF
Γνώση αναλυτικών μεθόδων HPLC, GC, FTIR, DSC ΟΝ/OFF
Γνώση πρωτοκόλλων μικροβιολογικού ελέγχου τροφίμων και καλλυντικών ΟΝ/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα 2 μόρια/μήνα (μέγιστο: 48)
Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ΟΝ/ΟFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μεταπτυχιακός/Διδακτορικός τίτλος στην περιοχή της προστασίας περιβάλλοντος 20 μόρια
Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά και Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός εργασιών Χ 4 μόρια Αριθμός παρουσιάσεων Χ 2 μόρια

(μέγιστο: 12)

-      Ανάπτυξη βιοκαταλυτικών εργαλείων και διεργασιών για τη στοχευμένη μετατροπή βιοδραστικών συστατικών προς υδροξυτυροσόλη και παράγωγά της

(Βιοκαταλυόμενη παραγωγή υδροξυτυροσόλης και παραγώγων της από εκχυλίσματα φύλλων ελιάς, Χαρακτηρισμός της δομής, της αντιοξειδωτικής και αντιμικροβιακής δράσης των παραγώγων της υδροξυτυροσόλης)

-      Οικονομοτεχνική μελέτη και Ανάλυση Κύκλου Ζωής

(Ανάλυση Κύκλου Ζωής των προτεινόμενων μεθόδων ανάπτυξης των καινοτόμων σκευασμάτων / Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διεργασιών και των προϊόντων)

e-max.it: your social media marketing partner