Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25384/2018
05-12-2018
20-12-2018
Χαράλαμπο Σταμάτη
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
82432
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο/Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Βαθμός Χ 2 μόρια (μέγιστο: 20)
Διδακτορικός τίτλος συναφούς αντικειμένου ΟΝ/OFF
Εργαστηριακή εμπειρία στη βελτιστοποίηση των διεργασιών ξήρανσης και εξώθησης με στόχο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής ΟΝ/OFF
Γνώση τεχνικών προσδιορισμού της επίδρασης της δομής στις θερμοφυσικές ιδιότητες προϊόντων διατροφής (FTIR, DSC, TGA, SEM, DMA) ΟΝ/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα 2 μόρια/μήνα (μέγιστο: 48)
Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ΟΝ/ΟFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μεταπτυχιακός/Διδακτορικός τίτλος στην περιοχή της μηχανικής τροφίμων 20 μόρια
Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά και Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός εργασιών Χ 4 μόρια Αριθμός παρουσιάσεων Χ 2 μόρια

(μέγιστο: 12)

Ανάπτυξη συστημάτων νανοεγκλεισμού των βιοδραστικών ενώσεων και των παραγώγων τους.

e-max.it: your social media marketing partner