Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25365/2018
05-12-2018
20-12-2018
Δημήτριο Μαυρίδη
Comparing effectiveness of self-management interventions in 4 high priority chronic diseases in Europe-COMPAR-EU
82288
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στη Στατιστική ή Βιοστατιστική ON/OFF
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Στατιστική ή Βιοστατιστική ON/OFF
Άριστη γνώση Αγγλικής ON/OFF
Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με δείκτη απήχησης, στο χώρο της επιδημιολογίας και βιοστατιστικής Δημοσίευση x 10, max 100
Αποδεδειγμένη Γνώση σε στατιστικό προγραμματισμού (πχ R) ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Προγραμματισμός WinBUGS/OpenBUGS/Rjags   Για κάθε ένα λογισμικό x 10 μόρια
Β. Συνέντευξη  
Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση της στατιστικής μεθόδου της μετα-ανάλυσης με παρουσίαση δημοσιευμένου σχετικού επιστημονικού άρθρου.

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Διενέργεια μετα-αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)

e-max.it: your social media marketing partner