Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25333/2018
05-12-2018
20-12-2018
Μιχαήλ Καρακασίδης
Υποέργο 7: Σύνθεση και χαρτογράφηση με φασματοσκοπικές μεθόδους υψηλής ανάλυσης υλικών και δομών
82178
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Η ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΝ/ΟFF
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ/ΕΥΘYΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ RAMAN ON/OFF
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ (XRD, SEM/EDS, XPS, RAMAN, FTIR, DTA/TGA/DSC, AFM, κλπ). ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία σε φασματοσκοπία Raman για μελέτη υλικών Μήνες x 2 μονάδες

«Φασματοσκοπική μελέτη προηγμένων υλικών και δομών»

e-max.it: your social media marketing partner