Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25332/2018
05-12-2018
20-12-2018
Μιχαήλ Καρακασίδης
Υποέργο 7: Σύνθεση και χαρτογράφηση με φασματοσκοπικές μεθόδους υψηλής ανάλυσης υλικών και δομών
82178
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΝ/ΟFF
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ON/OFF
ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ/ ΕΥΘYΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ RΑΜΑΝ, FT-RAMAN ON/OFF
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ON/OFF
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Χ3 ΜΟΝΑΔΕΣ

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN ΓΙΑ ΑΜΟΡΦΑ ΥΛΙΚΑ (ΓΥΑΛΙΑ) / ΚΕΡΑΜΙΚΑ/ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Μήνες x 1 μονάδα

( Μέγιστο 12 μονάδες)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ IR, DTA/TG.

Μήνες x 1 μονάδα

( Μέγιστο 12 μονάδες)

«Φασματοσκοπική μελέτη προηγμένων υλικών και δομών»

e-max.it: your social media marketing partner