Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25306/2018
05-12-2018
20-12-2018
Στέργιο Αναστασιάδη
Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
82319
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής βαθμός πτυχίου X 2
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική με κατεύθυνση τα Υπολογιστικά Συστήματα Βαθμός πτυχίου Χ 2
Προγραμματισμός σε C/C++, πολυνηματικές εφαρμογές, Linux ΝΑΙ/ΟΧΙ
Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ΝΑΙ/ΟΧΙ
Γνώση προγραμματισμού συστημάτων εικονικοποίησης αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων Μήνες εκπαίδευσης ή απασχόλησης Χ 2 (max 30)
Γνώση προγραμματισμού ασφάλειας συστημάτων Μήνες εκπαίδευσης ή απασχόλησης Χ 2 (max 20)
Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά λογισμικού υπολογιστικών συστημάτων Πλήθος δημοσιεύσεων Χ 2 (max 10)

«Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Σχεδίαση και υλοποίηση της πειραματικής και επιχειρησιακής σύνθεσης του συστήματος διαχείρισης δεδομένων και εφαρμογών.»

e-max.it: your social media marketing partner