Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25309/2018
05-12-2018
20-12-2018
Στέργιο Αναστασιάδη
Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της φυσιολογικής διαβίωσης ηλικιωμένων σε αστικές και αγροτικές περιοχές
82475
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής βαθμός πτυχίου X 4
Προγραμματισμός σε Python, Java, C/C++, Linux ΝΑΙ/ΟΧΙ
Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 NAI/OXI
Προγραμματισμός παράλληλων συστημάτων και εφαρμογών μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 5 (max 20)
Προγραμματιστική γνώση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 5 (max 15)
Προγραμματιστική γνώση μεθόδων εξόρυξης δεδομένων μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 5 (max 15)
Προγραμματιστική γνώση ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 5 (max 10)

«Ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων» και ειδικότερα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παράλληλης επεξεργασίας σημάτων πραγματικού χρόνου.»

e-max.it: your social media marketing partner