Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25274/2018
05-12-2018
20-12-2018
Αβραάμ Πλούμη
Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Εξωνοσοκομειακών Ασθενών κατά την Κινητική Αποκατάστασή τους στο Διαδικτυακό Νέφος
82498
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Φυσικού ON/OFF
Διδακτορική διατριβή Ιατρικής Σχολής/Βιο-ιατρικής τεχνολογίας με έμφαση στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ ON/OFF
Εργασιακή (ή ερευνητική) εμπειρία σε τεχνικές ανάλυσης βάδισης με χρήση επιταχυνσιομέτρων και δυναμοπλακών. ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων με έμφαση στην ανάλυση βάδισης. ΑΡ. ΑΝΑΚ. Χ 5 μέγιστο 20
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα στο τομέα της ανάλυσης Βάδισης Μήνες Χ 5 μέγιστο 60

Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών, προδιαγραφών και αρχιτεκτονικής συστήματος.

  • Συλλογή και στατιστική ανάλυση απαιτήσεων χρηστών
  • Καθορισμός προδιαγραφών του ευφυούς συστήματος
  • Καθοδήγηση σχεδιασμού αρχιτεκτονικής του συστήματος.
e-max.it: your social media marketing partner