Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25275/2018
05-12-2018
20-12-2018
Αβραάμ Πλούμη
Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Εξωνοσοκομειακών Ασθενών κατά την Κινητική Αποκατάστασή τους στο Διαδικτυακό Νέφος»
82498
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Ειδικότητα Ορθοπεδικού Ιατρού ON/OFF
Διδακτορική διατριβή Ιατρικής Σχολής ON/OFF
Προϋπηρεσία σε Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Έτη Χ 5 μέγιστο 20

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων με έμφαση στην αποκατάσταση. ΑΡ. ΑΝΑΚ. Χ 5 μέγιστο 20

Καθορισμός απαιτήσεων και αξιολόγηση συστήματος επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης.

  • Συλλογή απαιτήσεων χρηστών
  • Ιατρική καθοδήγηση στην υλοποίηση του ευφυούς συστήματος
  • Ιατρική καθοδήγηση για την υλοποίηση της φορέσιμης συσκευής ανάλυσης και καταγραφής σημάτων κίνησης
e-max.it: your social media marketing partner