Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25270/2018
05-12-2018
20-12-2018
Αβραάμ Πλούμη
Ευφυής τηλεϊατρική πλατφόρμα για την αποκατάσταση κίνησης και ισορροπίας με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας
82470
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Φυσικού ON/OFF
Διδακτορική διατριβή Ιατρικής Σχολής/Βιο-ιατρικής τεχνολογίας με έμφαση στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ ON/OFF
Εργασιακή (ή ερευνητική) εμπειρία σε τεχνικές ανάλυσης βάδισης με χρήση επιταχυνσιομέτρων και δυναμοπλακών. ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων με έμφαση στην ανάλυση βάδισης. ΑΡ. ΑΝΑΚ. Χ 5 μέγιστο 20
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα στο τομέα της ανάλυσης Βάδισης Μήνες Χ 5 μέγιστο 60

Καθορισμός απαιτήσεων και αξιολόγηση συστήματος επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης.

  • Στατιστική ανάλυση απαιτήσεων χρηστών
  • Επικουρικό έργο στην υλοποίηση του ευφυούς συστήματος
  • Ιατρική καθοδήγηση για την υλοποίηση της φορέσιμης συσκευής και της χωροθέτησης των αισθητήρων
  • Ιατρική καθοδήγηση για την υλοποίηση της πλατφόρμας νέφους
  • Αξιολόγηση ασθενών
e-max.it: your social media marketing partner