Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24998/2018
04-12-2018
19-12-2018
Kαθηγητής Αλκιβιάδης Παϊπέτης
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
82433
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΝ/ΟFF
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΝ/ΟFF
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΟΝ/ΟFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία σε προγράμματα λογισμικού προσομοίωσης θερμικής απόδοσης υλικών 25
Εμπειρία σε προγράμματα λογισμικού προσομοίωσης δομικής ακεραιότητας υλικών 25
Γνώση Προγραμματισμού σε Matlab 25
  1. Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για ΘΗ εφαρμογές.
  • Παρασκευή ΘΗ ΙΣΥ σε επίπεδο ινών, δεσμίδων & υφασμάτων,
  • Αρχιτεκτονική πολύστρωτων ΘΗ ΙΣΥ - Ανθεκτικότητα & ΘΗ απόδοση υπό μηχανικές & Περιβαλλοντικές καταπονήσεις,
  • Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης ΜΚΑ σε περιβάλλον λειτουργίας
e-max.it: your social media marketing partner