Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24999/2018
04-12-2018
19-12-2018
Kαθηγητής Αλκιβιάδης Παϊιπέτης
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
82433
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας Βαθμός πτυχίου x 10
Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη ή Μηχανική των Έξυπνων Υλικών και Ενεργειακές εφαρμογές της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Ολοκληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις ON/OFF
Εμπειρία στον χαρακτηρισμό ηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών ON/OFF
Χρόνια Εμπειρίας σε Ερευνητικά Προγράμματα (βεβαίωση προϋπηρεσίας) Έτος x 20 ΜΑΧ 100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική 25 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά Δημοσιεύσεις x 20 με max 100
Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια Παρουσιάσεις x 5 με max 200
  1. Ενσωμάτωση τεχνολογίας,
  • Π3.1: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & προγραμματισμός Ηλεκτρονικού κυκλώματος,
  • Π3.2: Πολυστρωματικά ΙΣΥ - Ηλεκτρονικό κύκλωμα: Αξιολόγηση αποδοτικότητας & ανθεκτικότητας
  1. Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ,
  • Π4.1 Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για ΘΗ ΙΣΥ μονής στρώσης
  • Π4.2 Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ
  1. Επέκταση διαδικασίας παραγωγής ΘΗ ΙΣΥ σε βιομηχανική κλίμακα.
  • Π5.1 Προσαρμογή βιομηχανικής γραμμής παραγωγής ΘΗ ΙΣΥ
  • Π5.2 Πιλοτική λειτουργία βιομηχανικής γραμμής παραγωγής & αξιολόγηση ανθεκτικότητας & ΘΗ απόδοσης παραγόμενων ΙΣΥ
e-max.it: your social media marketing partner