Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24993/2018
04-12-2018
19-12-2018
Kαθηγητής Αλκιβιάδης Παϊπέτης
Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
82396
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΝ/ΟFF
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΝ/ΟFF
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΕΛΙΑ ΟΝ/ΟFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία σε προγράμματα λογισμικού προσομοίωσης θερμικής απόδοσης υλικών 25
Εμπειρία σε τεχνικές χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκών κελιών 25
Εμπειρία σε προγράμματα λογισμικού προσομοίωσης δομικής ακεραιότητας υλικών 25
Γνώση Προγραμματισμού σε Matlab 25
  1. Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones
  • Λογισμικό ανίχνευσης ανώμαλης λειτουργίας ΦΒΣ
  • Λογισμικό συντονισμού για 1 drone
  • Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου
  • Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones
  1. Χαρακτηρισμός ΦΒΣ με θερμογραφία.
  • Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία
  • Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων
  • Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου
e-max.it: your social media marketing partner