Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24954/2018
04-12-2018
19-12-2018
Kαθηγητής Αλκιβιάδης Παϊπέτης
Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
82396
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (ΑΤΕΙ) ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία σε   αριθμητικές επιλύσεις πεπερασμένων όγκων 60
Εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού C-C++ , Python 10
Γνώση πακέτων σχεδίασης και διαχείριση σταθμών εργασίας με λειτουργικό Linux 10
Γνώση στατιστικού λογισμικού R 20
  1. Χαρακτηρισμός ΦΒΣ με θερμογραφία.
  • Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία
  • Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων
  • Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου
  1. Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones.
  • Λογισμικό ανίχνευσης ανώμαλης λειτουργίας ΦΒΣ
  • Λογισμικό συντονισμού για 1 drone
  • Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου
  • Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones
e-max.it: your social media marketing partner