Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24996/2018
04-12-2018
19-12-2018
Kαθηγητής Αλκιβιάδης Παϊπέτης
Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
82396
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας ON/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη ή Μηχανική των Έξυπνων Υλικών και Ενεργειακές εφαρμογές της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

 

ON/OFF

Ολοκληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις ON/OFF
Εμπειρία στο χαρακτηρισμό ηλεκτρικών ιδιοτήτων ημιαγώγιμων υλικών και φωτοβολταϊκών διατάξεων, θερμογραφίας και ανάπτυξη λογισμικών επεξεργασίας εικόνας θερμογραφίας

 

ON/OFF

Χρόνια Εμπειρίας σε Ερευνητικά Προγράμματα (βεβαίωση προϋπηρεσίας) Έτος x 20 ΜΑΧ 100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά Δημοσιεύσεις x 5 με max 25
Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια Παρουσιάσεις x 5 με max 200
Εμπειρία στη μελέτη και ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Διατάξεων, μεθόδους χαρακτηρισμού απόδοσης (ηλεκτρικά, θερμογραφία) και λογισμικών για την πρόβλεψη υγιούς λειτουργίας φωτοβολταϊκών.

 

20

  1. Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones
  • Λογισμικό ανίχνευσης ανώμαλης λειτουργίας ΦΒΣ
  • Λογισμικό συντονισμού για 1 drone
  • Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου
  • Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones
  1. Χαρακτηρισμός ΦΒΣ με θερμογραφία
  • Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία
  • Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων
  • Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου
e-max.it: your social media marketing partner