Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24991/2018
04-12-2018
19-12-2018
Kαθηγητής Αλκιβιάδης Παϊπέτης
Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
82396
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

 

Ολοκληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία στις Γλώσσες Προγραμματισμού C και Python ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σχεδιασμού υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων στο πεδίο. ON/OFF
Χρόνια Εμπειρίας σε Ερευνητικά Προγράμματα (βεβαίωση προϋπηρεσίας) Έτη x 50 με max 100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική 25 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές Εργασίες x 20 με max 100
Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια Παρουσιάσεις x 20 με max 100
Εμπειρία σε ανάπτυξη αλγορίθμων για επεξεργασία εικόνων. 20
  1. Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones
  • Λογισμικό ανίχνευσης ανώμαλης λειτουργίας ΦΒΣ
  • Λογισμικό συντονισμού για 1 drone
  • Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου
  • Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones
e-max.it: your social media marketing partner