Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22558/2018
12-11-2018
27-11-2018
Μιχαέλα Φίλιου
H βιοενεργητική διάσταση του στρες: τί ρόλο παίζουν τα μιτοχόνδρια;
82408
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τεχνικού βιολογικού εργαστηρίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ΟΝ/OFF
Πιστοποιητικό FELASA B ΟΝ/OFF
Εμπειρία στο χειρισμό ποντικιών ως πειραματόζωα 10 βαθμοί ανά χρόνο, Max 15 χρόνια
Eμπειρία στη συμπεριφορική ανάλυση σε ποντίκια 10 βαθμοί ανά χρόνο, Max 15 χρόνια

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 10 βαθμοί ανά δημοσίευση, Μax 6 δημοσιεύσεις
Ανακοινώσεις σε συνέδρια 5 βαθμοί ανά ανακοίνωση, Μax 20 ανακοινώσεις
Εμπειρία στο χειρισμό δειγμάτων αίματος 20 βαθμοί
  • Identification of stress-related mitochondrial changes
  • Selective mitochondrial targeting
  • Translational potential
  • Dissemination
e-max.it: your social media marketing partner