Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22550/2018
09-11-2018
26-11-2018
Ιωάννη Γεωργίου
Δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών τμημάτων DNA με χρήση τεχνολογίας NGS
82468
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή συναφούς αντικειμένου 10
Υποψήφιος διδάκτωρ στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής με αντικείμενο την βιοπληροφορική ανάλυση 25
Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής ΟΝ/OFF
Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 20
Δημοσιεύσεις 30
Ανακοινώσεις σε συνέδρια 15
Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες ΟΝ/OFF
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. Συνέντευξη

 

 
Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

 

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

 

 

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

 

 

 

  • Βιοπληροφορική Ανάλυση Δεδομένων και ανάπτυξη διεπαφών για επικοινωνία με ανοικτές υπάρχουσες Βιοτράπεζες
  • Σχεδιασμός και προτύπωση Διαγνωστικών Πάνελ και Συλλογή Δεδομένων
  • Ανάλυση απαιτήσεων, μελέτη ανοικτών Βιοτραπεζών και σχεδιασμός κλινικού πρωτοκόλλου μελέτης
e-max.it: your social media marketing partner