Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22549/2018
09-11-2018
26-11-2018
Ιωάννη Γεωργίου
Δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών τμημάτων DNA με χρήση τεχνολογίας NGS
82468
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή συναφούς αντικειμένου. 10
Διδακτορικός τίτλος σπουδών της Ιατρικής με αντικείμενο την μελέτη στο προεμφυτευτικό εμβρύο του ανθρώπου. 20
Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής. ΟΝ/OFF
Εξειδίκευση σε τεχνικές κυτταρογενετικής, μοριακής κυτταρογενετικής και μοριακής γενετικής. 20
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων ιατρικής γενετικής. 15
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής και ιατρικής γενετικής. 15
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. 15
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 5
Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. Συνέντευξη

 

 
Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

 

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

 

 

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

 

  • Βιοπληροφορική Ανάλυση Δεδομένων και ανάπτυξη διεπαφών για επικοινωνία με ανοικτές υπάρχουσες Βιοτράπεζες.
  • Σχεδιασμός και προτύπωση Διαγνωστικών Πάνελ και Συλλογή Δεδομένων.
  • Ανάλυση απαιτήσεων, μελέτη ανοικτών Βιοτραπεζών και σχεδιασμός κλινικού πρωτοκόλλου μελέτης.
e-max.it: your social media marketing partner