Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22548/2018
09-11-2018
26-11-2018
Ιωάννη Γεωργίου
Δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών τμημάτων DNA με χρήση τεχνολογίας NGS
82468
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF
Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνλογιών ή συναφούς αντικειμένου 5
Υποψήφιος Διδάκτορας Ιατρικής Γενετικής με αντικείμενο την μεθυλίωση στους γαμέτες 20
Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 20
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων ιατρικής γενετικής. 10
Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής ΟΝ/OFF
Εκπαίδευση στην Ιατρική Γενετική 20
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. 15
Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες ΟΝ/OFF
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. Συνέντευξη

 

 
Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

 

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

 

 

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

 

  • Βιοπληροφορική Ανάλυση Δεδομένων και ανάπτυξη διεπαφών για επικοινωνία με ανοικτές υπάρχουσες Βιοτράπεζες
  • Σχεδιασμός και προτύπωση Διαγνωστικών Πάνελ και Συλλογή Δεδομένων
  • Ανάλυση απαιτήσεων, μελέτη ανοικτών Βιοτραπεζών και σχεδιασμός κλινικού πρωτοκόλλου μελέτης
e-max.it: your social media marketing partner