Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22448/2018
09-11-2018
26-11-2018
Ελισάφ Μωυσή
Προάγοντας τον αργυρό τουρισμό διαμέσου του διαφωτισμού της ιατρικής διατροφής και των μονοπατιών της ευεξίας στην περιοχή CBC
82339
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Βιολογίας ή Βιοχημείας. ON/OFF
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο της Ιατρικής Χημείας ON/OFF
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντικείμενο της Κλινικής Χημείας ON/OFF
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών συμμετοχής σε Ερευνητικά προγράμματα (σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο) Έτη Χ 50 με μέγιστο το 350
Κατάρτιση σε Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (LIS) ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Κατάρτιση σε αυτοματοποιημένα συστήματα ανάλυσης Βιοχημικών Παραμέτρων 10
Ύπαρξη επιστημονικού έργου (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια κλπ.) 10

The Mediterranean Diet as transversal CBC asset, testing and piloting: Responsibility of a study on Medical and Paramedical needs of silver tourists special focused in Greece, Implementation of a Map of food Biodiversity in Greece, Cooperation to identify possible new itinerary of Olive Oil Greece, Cooperation to the definition of the Silver Wellbeing Med diet guide special focused in Greece, Definition of the training activities for the Silver Wellbeing guides

e-max.it: your social media marketing partner