Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22398/2018
08-11-2018
23-11-2018
Ευστάθιο Χατζηλουκά
Ενίσχυση της καλλιέργειας Μαστιχόδενδρων με μοχλό τη χρήση καινοτόμων μοριακών μεθόδων
82441
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Κατοχή πτυχίου στο γνωστικό πεδίο των βιοεπιστημών. ON/OFF
Εκτεταμένη γνώση/χρήση μοριακών τεχνικών. ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 10
Γνώση βιοπληροφορικής ανάλυσης νουκλεϊκών οξέων 15

Μοριακή ταξινόμηση επιλεγμένων, παραγωγικών, αρσενικών και θηλυκών μαστιχοδένδρων, καθιέρωση μοριακών δεικτών για την διάκριση μεταξύ αρσενικών και θηλυκών μαστιχοδένδρων και σποροφύτων τους.

e-max.it: your social media marketing partner