Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22152/2018
07-11-2018
22-11-2018
Γεώργιο Θυφρονίτη
Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προεπιλογής φύλλου, σε πρόβατα, με στόχο τη διατήρηση και αύξηση του γενετικού κεφαλαίου και της παραγωγικότητας, των αυτόχθονων φυλών υψηλής γενετικής αξίας
82435
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Βιολογικών επιστημών (Βιολογία, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοχημεία Βιοτεχνολογία, Βιολογικών Επιστημών και Τεχνολογιών) Βαθμός πτυχίου x 10 (κατ ελάχιστον 7.5/10)
Διδακτορική Διατριβή στον τομέα της Ανοσολογίας ή της Αναπαραγωγής ON/OFF
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ON/OFF
Πιστοποιημένη εκπαίδευση χειριστή Κυτταροδιαχωριστή ροής ON/OFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά  Δημοσιεύσεις x 5 με max 20 
Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια  Παρουσιάσεις x 5 με max 20 
Δεύτερη ξένη γλώσσα 10 καλή γνώση, 15 πολύ καλή γνώση, 30 άριστη γνώση

Προσδιορισμός και τυποποίηση των βέλτιστων εργαστηριακών συνθηκών για το φυλετικό διαχωρισμό του σπέρματος κριού με την τεχνική της Κυτταρομετρίας ροής για την εν συνεχεία χρήση του για γονιμοποίηση με σπερματέγχυση.

  • Επιλογή κριών- Συλλογή δειγμάτων σπέρματος – Αξιολόγηση καταλληλότητας δειγμάτων σπέρματος με βάση ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.
  • Διαχωρισμός σπερματοζωαρίων-Προσδιορισμός φύλου.
e-max.it: your social media marketing partner