Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22118/2018
07-11-2018
22-11-2018
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (RIVER2RIVER)
82329
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Ιχθυολόγου Τ.Ε ή Ιχθυολόγου Π.Ε. ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την Βιολογία των Ιχθύων, την τεχνητή αναπαραγωγή ψαριών και τη μελέτη προστασίας ειδών ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συμμετοχή σε έργα σχετικά με την μελέτη, διαχείριση και προστασία της ιχθυοπανίδας 5 μον./μήνα με μέγιστο 300 μον.

Η μελέτη της ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων, η εκτίμηση της κατάστασης ιχθυοπληθυσμών, συγγραφή και υποβολή Τεχνικών Εκθέσεων.

  • Carrying Capacity and State (ecological and Fishfauna) of the Aquatic ecosystems: Scientific Report
  • Collection of Brood and Genetic Material-Artificial Propagation (in situ campains and lab work)- Technical and Scientific Reports (x3) and Audiovisual Material of the Processes
  • Deposition of fertilized fish eggs in secure locations: Technical Report and Audiovisual Material of the Process
  • Monitoring the sites (in-situ) and the eggs incubation: Analysis Report and Audiovisual Material of the Process
  • Assessment of status of fish populations after the hutching of eggs: scientific Report
  • Benefit Analysis of potential participation of the Project's Partners in Thematic River Restoration Networks
  • Contribution at the Output's Material Diffusion Campaign (Greece)
  • Organization of two (2) Joint Thematic Workshops in Greece (capacity building on the field of WFD Implementation)
  • Scientific Support and Participation to the Project's Final Joint Debriefing Conference 
e-max.it: your social media marketing partner