Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22098/2018
07-11-2018
22-11-2018
Πατρώνα Βεζυράκη
Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη Δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων
82436
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Τεχνολογίας γεωπονίας Ζωικής παραγωγής ON/OFF
Βαθμός Πτυχίου Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (MSc) ON/OFF
Διδακτορικός τίτλος σπουδών (PhD) ON/OFF
Πτυχίο Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) Category C ON/OFF
Εργαστηριακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 έτη σε διαχείριση εργαστηριακών ζώων in vivo τεχνικές) ON/OFF
Έλεγχος διαγονιδιακών Ζώων (genotyping), Τεχνικές αιμοληψίας, απομόνωσης Ιστών (perfusion) ON/OFF
Σχεδιασμός διατροφής εργαστηριακών ζώων για πειραματικά πρωτόκολλα. ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά Δημοσιεύσεις x 20, max 100
Παρουσιάσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια Ανακοινώσεις x 10, max 100

In vivo μελέτη των επιδράσεων διατροφικών συμπληρωμάτων και των επιπέδων τοξικότητας αυτών σε εργαστηριακά ζώα.

e-max.it: your social media marketing partner