Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22097/2018
07-11-2018
22-11-2018
Πατρώνα Βεζυράκη
Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη Δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων
82436
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ή ON/OFF
Βαθμός Πτυχίου Βαθμός πτυχίου x 10
Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της Διατροφής του ανθρώπου ON/OFF
Κάτοχος Διδακτορικής διατριβής στο αντικείεμνο της Φυσιολογίας με έμφαση στη βιολογική δράση συστατικών της διατροφής ON/OFF
Μεταδιδακτορική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του έργου ON/OFF
Ερευνητική εμπειρία σε διατροφικές/κλινικές μελέτες (σε υγιείς εθελοντές και ασθενείς) ON/OFF
Εργαστηριακή εμπειρία στη μέτρηση του οξειδωτικού στρες και τη δράση των αντιοξειδωτικών ενζύμων ON/OFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά Δημοσιεύσεις x 10, max 200
Παρουσιάσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια Δημοσιεύσεις x 10, max 100
Γνώση αγγλικής γλώσσας ON/OFF
  • Βιολογικές δοκιμασίες-Invitro μελέτη των διατροφικών συμπληρωμάτων σε κυτταρικές σειρές / διερεύνηση μοριακού μηχανισμού
  • Invivoμελέτη των επιδράσεων διατροφικών συμπληρωμάτων και των επιπέδων τοξικότητας αυτών σε εργαστηριακά ζώα.
  • Διατροφική/κλινική μελέτη τελικού Προϊόντος διατροφικών συμπληρωμάτων και έλεγχος της δράσης αυτών σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου
e-max.it: your social media marketing partner