Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22014/2018
06-11-2018
21-11-2018
Γεώργιος Γκωλέτσης
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
82337
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από AEI της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου C11 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου1 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά έργα σχετικά με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

Κάθε μήνας εμπειρίας x μία μονάδα,

με μέγιστο τους 40 μήνες (40 μονάδες)

 

 

1 Η απόδειξη της γνώσης γίνεται με τους τρόπους που αποδέχεται το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτοί ισχύουν.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
   
Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ1:
Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Συμμετοχή στο παραδοτέο D3.4.2 Organization of meetings related to targeted sectors.

e-max.it: your social media marketing partner