Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19322/2018
09-10-2018
24-10-2018
Καθηγητή Σωτήρη Χατζηκακού
Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας
82449
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ON/OFF

Βαθμός Πτυχίου

 

Βαθμός πτυχίου x 10

(κατ ελάχιστον 7.5/10)

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Βιοανόργανη Χημεία

 

ON/OFF

Διδακτορική Διατριβή στην χημεία και βιολογία μεταλλικών ιόντων

 

ON/OFF

Μεταδιδακτορική Ερευνητική εμπειρία στην σύνθεση, στον χαρακτηρισμό και στη μελέτη βιολογικών συστημάτων

 

Έτη x 20 με max 60

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

 

25 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

 

Γνώση χρήσης Η/Υ

 

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

 

Δημοσιεύσεις x 5 με max 200

 

Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

 

Παρουσιάσεις x 5 με max 200

 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στο αντικείμενο της βιοανόργανης χημείας 100

ΕΕ1: Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων ενώσεων και των μικκύλιων τους με τασενενεργές ουσίες. Σύνθεση και χαρακτηρισμός υδρογελών και πολυμερικών υλικών

ΕΕ2: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων/υλικών ex vivo

ΕΕ3: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων/υλικών in vitro σε ευκαρυωτικούς και προκαρυωτικούς οργανισμούς και in vivo

e-max.it: your social media marketing partner