Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19320/2018
09-10-2018
24-10-2018
Καθηγητή Δημήτριο Γουρνή
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ, ΣΕΘΥΕΑ (Τ1ΕΔΚ-02611)
82398
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού ή Πτυχίο Επιστήμης Υλικών ή Χημικού. Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Φυσικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην Επιστήμη των Υλικών. Βαθμός Μ.Δ.Ε x 10
Υποψήφιος Διδάκτορας στην Επιστήμη των Υλικών με θέμα σχετικό, κατά προτίμηση, με την μελέτη ηλεκτρικών και μηχανικών ιδιοτήτων υλικών. ON/OFF
Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία σε θέματα επιστήμης ή τεχνολογίας υλικών ΟΝ/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην μελέτη σύνθετων υλικών με πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες ON/OFF
Εμπειρία σε θέματα υπολογιστικής μοντελοποίησης μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση Αγγλικής γλώσσας (δεύτερη ξένη γλώσσα θα συνεκτιμηθεί) 10 Καλή γνώση, 30 πολύ καλή γνώση, 50 άριστη γνώση
Εμπειρία σε προγραμματισμό με τη χρήση MATLAB 10 Καλή γνώση, 30 πολύ καλή γνώση, 50 άριστη

Συμμετοχή στην σύνθεση και το χαρακτηρισμό αποφυλλοποιημένου γραφενίου/ΗBPE και υποστυλωμένου γραφενίου, νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών PEX/γραφένιο, ΡΕΧ/γραφενίου/ΗΒPE και ΡΕΧ/υποστυλωμένων γραφενίων με τη μέθοδο ανάμιξης τήγματος, PE-RΤ/γραφενίου, γραφενίου/ΗΒPE και PE-RΤ/υποστυλωμένο γραφένιο με τη μέθοδο ανάμιξης τήγματος, καθώς και την παραγωγή σωλήνων PEX και PE-RT με νανοεγκλείσματα γραφενίου.

e-max.it: your social media marketing partner