Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10917/2017
21-06-2017
05-07-2017
Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
82141
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας – Αρχειονομίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοδύναμου του εξωτερικού  
Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Προϋπηρεσία σε έργα ψηφιοποίησης – τεκμηρίωσης ψηφιακών συλλογών σε μήνες (Μέγιστο 24 Μήνες) 7 /μήνα
Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα ψηφιακών συλλογών,  Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας ή πολιτιστικής διαχείρισης 40
Γνώσεις παλαιογραφίας και Κωδικολογίας 10
Γνώση ειδικών λογισμικών διαχείρισης ψηφιακών συλλογών αρχείων και βιβλίων. 30
Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (Άριστη) 20
Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (Πολύ Καλή) 15
Γνώση 3ης ξένης γλώσσας (Καλή) 10
  1. Ψηφιοποίηση υλικού Βιβλιοθήκης
  2. Διορθώσεις εγγραφών και περιγραφική καταλογογράφηση τεκμηρίων του Ιδρυματικού Αποθετηρίου «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»
  3. Περιγραφική Καταλογογράφηση Ψηφιακών Τεκμηρίωση και ένταξη στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «ΗΠΕΙΡΟΜΝΗΜΩΝ» ( Μέγιστο πλήθος 5000 ψηφιακών τεκμηρίων).
e-max.it: your social media marketing partner