Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10916/2017
21-06-2017
05-07-2017
Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
82141
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο του Τμήματος Αρχειονομίας,  Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή Ισοδύναμο  ΑΕΙ του εξωτερικού.  
Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

Μεταπτυχιακός Τίτλος στην Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής

Κληρονομιάς και Nέων Τεχνολογιών

 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώσεις Ψηφιοποίησης έντυπων και πολιτιστικών τεκμηρίων 20
Γνώση ειδικών λογισμικών διαχείρισης ψηφιακών συλλογών αρχείων και βιβλίων. 30
Γνώσεις παλαιογραφίας και Κωδικολογίας 30
Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (Άριστη) 20
Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (Πολύ Καλή) 15
Γνώση 3ης ξένης γλώσσας (Καλή) 10
  1. Ψηφιοποίηση υλικού Βιβλιοθήκης
  2. Διορθώσεις εγγραφών και περιγραφική καταλογογράφηση Αρχειακών Τεκμηρίων του Ιδρυματικού Αποθετηρίου «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»
  3. Περιγραφική Καταλογογράφηση Ψηφιακών Τεκμηρίων, Τεκμηρίωση και ένταξη στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «ΗΠΕΙΡΟΜΝΗΜΩΝ» ( Μέγιστο πλήθος 5000 ψηφιακών τεκμηρίων).
e-max.it: your social media marketing partner