Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8970/2017
22-05-2017
06-06-2017
Μαρία Μαστροπαύλου
Ψηφιακές υποδομές εξατομικευμένης εκμάθησης της ανάγνωσης
82101
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Μαθηματικών ή σε αντικείμενο σχετικό με τη στατιστική.  
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εφαρμοσμένη στατιστική ή τη στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων. μέγιστο 50 (αξιολογείται η συνάφεια)
Εμπειρία στις εφαρμογές της στατιστικής στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στην ανάλυση πειραματικών δεδομένων. μέγιστο 35
Εμπειρία ή γνώση του μοντέλου Rasch (Rasch Analysis) που εφαρμόζεται στις ανθρωπιστικές επιστήμες. μέγιστο 15
  1. Πακέτο Εργασίας 5: Συμμετοχή στο σχεδιασμό έρευνας και στη διεξαγωγή πιλοτικών πειραμάτων. Στατιστική ανάλυση δεδομένων.
  2. Πακέτο Εργασίας 9: Συμμετοχή στο σχεδιασμό έρευνας και στη διεξαγωγή των πειραμάτων αξιολόγησης του λογισμικού. Στατιστική ανάλυση δεδομένων.
e-max.it: your social media marketing partner