Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6436/2017
11-04-2017
02-05-2017
Ευστάθιος Παπασταθόπουλος
Ολοκληρωμένη απόκριση στις ανάγκες εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών-προσφύγων και των κηδεμόνων τους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα
82099
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δίπλωμα Οδήγησης Κατηγορίας Β  
Έτος γέννησης έως και το 1980  
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε επαγγελματική οδήγηση τουλάχιστον 1 έτους  
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη όπου θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Οδήγηση οχημάτων μεταφοράς των μελών της ομάδας υλοποίησης του έργου

e-max.it: your social media marketing partner