Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20894/2016
19-12-2016
06-01-2017
Ελευθέριος Λοιδωρίκης
Επαναστατικές τεχνολογίες βασιζόμενες στο γραφένιο (GrapheneCore1)
81977
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μηχανικός ή Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών 1×βαθμός πτυχίου, μέγιστο 10
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε επιστήμη υλικών ή φυσική 2×βαθμός πτυχίου, μέγιστο 20
Προσωπική συνέντευξη με αξιολόγηση επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου μέγιστο 20
Εμπειρία σε προγραμματισμό και υπολογιστικές τεχνικές μέγιστο 20
Υπολογιστικές μέθοδοι ηλεκτρομαγνητισμού και νανοφωτονικής μέγιστο 20
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεις σε συνέδρια, λοιπές δημοσιεύσεις 5×αριθμός δημοσιεύσεων, μέγιστο 10
Συστάσεις (2) μέγιστο 15
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας μέγιστο 5

Μελέτη και προσομοίωση των φωτονικών ιδιοτήτων του γραφενίου και της αξιοποίησής του σε ολοκληρωμένα φωτονικά κυκλώματα που λειτουργούν από το κοντινό μέχρι και το μακρινό υπέρυθρο [WP8]

e-max.it: your social media marketing partner