Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20090/2016
08-12-2016
22-12-2016
Επικ. Καθηγητής Ευστάθιος Παπασταθόπουλος
Ολοκληρωμένη απόκριση στις ανάγκες εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών-προσφύγων και των κηδεμόνων τους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα
82099
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δίπλωμα Οδήγησης Κατηγορίας Γ
Έτος γέννησης έως και το 1980
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε επαγγελματική οδήγηση τουλάχιστον 2 ετών
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη όπου θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.

Οδήγηση οχημάτων μεταφοράς των μελών της ομάδας υλοποίησης του έργου

e-max.it: your social media marketing partner