Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15137/2016
26-09-2016
07-10-2016
Επίκουρος Καθηγητής Λουκάς Γεωργιάδης
Profiling Relations In Drug trafficking in Europe (PRIDE)
82058
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ/κού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής ή άλλου ισοδυνάμου πτυχίου/διπλώματος τμήματος θετικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας τμήματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Πολύ καλή γνώση θεωρίας αλγορίθμων και δομών δεδομένων.
Καλή γνώση Αγγλικής.

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού σε C και C++. 0-10
Επιστημονική δραστηριότητα στην περιοχή της τεχνολογίας αλγορίθμων. 0-10
Εμπειρία σε τεχνολογίες ανάπτυξης και σχεδιασμού διαδικτυακών τόπων. 0-5
Παρακολούθηση ή περάτωση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην περιοχή της Πληροφορικής. 0-5

 

Υλοποίηση Υπολογιστικού Συστήματος για τη Βελτίωση των Δράσεων κατά της Διακίνησης Ναρκωτικών στην Ευρώπη

e-max.it: your social media marketing partner