Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29722/2015
22-12-2015
15-01-2016
Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ASSERT-DEP)
81855

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΚΑ (10)

ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΑ (40)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΟΚΤΩ (8) ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΝΤΕ (5)

Στην παρούσα έρευνα θα συμμετάσχει ενεργά στην διεξαγωγή των κλινικών συνεντεύξεων και γενικά στη συλλογή των δεδομένων, στην καταγραφή και κωδικοποίηση των δεδομένων και στην στατιστική τους επεξεργασία, στην προετοιμασία και παρουσίαση των ανακοινώσεων σε συνέδρια, στη συγγραφή των δημοσιεύσεων καθώς και στην προετοιμασία και διενέργεια της ημερίδας που θα διοργανωθεί στο τέλος της μελέτης

e-max.it: your social media marketing partner